Historie

…Krátký exkurz do naší historie

Společnými silami jsme v roce 2008 začali s ručním kosením v chráněné krajinné oblasti Blanský les, kde jsme se naučili vše, co je třeba znát o kosení nepřístupných, podmáčených a zanedbaných stanovišť s výskytem chráněných druhů rostlin (kosatec sibiřský, hořec hořepník, vrba rozmarýnolistá, …) a živočichů.

Provázková louka

Provázková louka

Postupem času jsme přibírali další lokality, které není možné obhospodařovat zemědělskou mechanizací, rozšiřovali své znalosti a dovednosti a zdokonalili celý proces kosení s následným vyhrabáním biomasy a jejím odvozem (což je základní kámen v udržení úživnosti stanoviště). V dnešní době dokážeme rychle a především kvalitně splnit požadavky, které jsou pro zachování cenných rostlinných společenstev nezbytně nutné.

iris

Kosatec sibiřský (Iris sibirica)

Dalším krokem v naší činnosti bylo rozšíření našeho pole působnosti do soukromého sektoru, kde se s pozemky, které je nutné kosit ručně, stále potkáváme. Jedná se především o svažité, těžko přístupné, podmáčené a zanedbané pozemky, kde je třeba skloubit kvalitní techniku, zkušenosti, um a snahu splnit zadané úkoly kvalitně a bez kompromisů.

 

S Lukakosem je to tak!